چرا نوشابه باعث پوکی استخوان می‌شود؟

Aug. 24, 2019, 5:36 p.m. -- Latest version
Rating: 0

Best answer:

نوشابه حاوی اسید فسفریک است. این ماده در جذب کلسیم از مواد غذایی اختلال ایجاد می کند. از سوی دیگر کلسیم موجود در استخوان را کاهش می دهد. استخوان ها برای رشد و بازسازی خود به کلسیم نیاز دارند و مصرف مستمر و زیاد نوشابه خطری جدی برای آنهاست.

Edit best answer History

Discuss:

Add answer